Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji uług
zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

[x] Zamknij

Osowianin Roku

 

Regulamin konkursu „Osowa – moja mała ojczyzna”

http://osowa.com/osowianin.roku

 

O konkursie

 1. Konkurs „Osowa – moja mała ojczyzna” jest organizowany corocznie na terenie dzielnicy Gdańsk Osowa.
 2. Celem konkursu jest uhonorowanie osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju dzielnicy Osowa i jej mieszkańców w dziedzinie gospodarki, oświaty, kultury, sportu, służby zdrowia i pomocy społecznej, a także aktywności społecznej i obywatelskiej.
 3. Zwycięzca konkursu otrzymuje tytuł Osowianina Roku oraz godło „Osowa – moja mała ojczyzna” (projekt godła zawiera załącznik nr 1) i/lub nagrodę rzeczową lub pieniężną zależnie od możliwości organizatora.
 4. Corocznie nadawany jest jeden tytuł Osowianina Roku oraz dowolna ilość wyróżnień.
 5. Tytuł Osowianina Roku oraz wyróżnienia są nadawane za konkretne osiągnięcia w danym roku lub za długotrwałą, systematyczną, społeczną pracę na rzecz dzielnicy Osowa i społeczności lokalnej.
 6. Tytuł Osowianin Roku może być przyznany osobie indywidualnej lub zespołowi, organizacji lub instytucji za działalność, która wykracza poza obowiązki wynikające z pełnionej funkcji i/lub stanowi działalność dodatkową.
 7. Kandydaci do tytułu i wyróżnień nie muszą być mieszkańcami dzielnicy Osowa.
 8. Tytuł Osowianina Roku można otrzymać tylko raz. Wyróżnienia mogą być przyznawane wielokrotnie i nie wykluczają w przyszłości możliwości uzyskania tytułu.

 

Organizacja konkursu

 1. Organizatorem konkursu „Osowa – moja mała ojczyzna” jest gremium Osowskiego Okrągłego Stołu, które to corocznie wybiera spośród siebie trzyosobowy zespół ds. przeprowadzenia konkursu.
 2. Konkurs ogłaszany jest przez organizatora i odbywa się corocznie w okresie jesiennym.
 3. Konkurs przebiega w trzech etapach.
 4. W etapie pierwszym mieszkańcy i instytucje zgłaszają kandydatów do nadania tytułu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2), zawierającego podstawowe dane o kandydacie oraz osobie zgłaszającej i uzasadnienie wyboru. Zgłoszenia anonimowe nie są brane pod uwagę. Wymagane jest dołączenie również zgody kandydata na udział w konkursie.
 5. W drugim etapie organizator ogłasza listę kandydatów, oczekując ewentualnych uwag i zastrzeżeń.
 6. W trzecim etapie kapituła, powołana przez organizatora, wybiera laureatów spośród kandydatów.
 7. Ogłoszenie listy laureatów następuje na specjalnej uroczystości, przygotowanej przez organizatora.

 

 

O kapitule

 1. Kapituła przyznająca godło „Osowa – moja mała ojczyzna” powoływana jest corocznie przez organizatora konkursu.
 2. W skład kapituły wchodzą osoby, którym w poprzednich edycjach konkursu przyznano tytuł Osowianina Roku.
 3. Pozostali członkowie kapituły to osoby powołane przez organizatora konkursu. Są to przedstawiciele różnych osowskich instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, parafii, etc. Na organizatorze spoczywa obowiązek zaproszenia wytypowanych osób do członkostwa w kapitule w chwili ogłoszenia listy kandydatów.
 4. Kapituła nadaje godło „Osowa – moja mała ojczyzna” na posiedzeniu, którego termin i miejsce ustala organizator. Na organizatorze spoczywa też obowiązek zawiadomienia członków kapituły o terminie i miejscu posiedzenia oraz dostarczenie list kandydatów wraz z nadesłanymi opiniami i uwagami o kandydatach.
 5. Corocznie spośród swoich członków kapituła powołuje przewodniczącego obrad, protokolanta oraz komisję skrutacyjną, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowań.
 6. Przebieg obrad kapituły jest niejawny. Członkowie zobowiązani są do zachowania tajemnicy. Decyzja zapada w drodze głosowania tajnego po uprzedniej dyskusji, bezwzględną większością głosów osób obecnych podczas obrad kapituły. W przypadku braku jednoznacznego rozstrzygnięcia, głosowanie powtarzane jest do skutku, aż wyłoniony zostanie laureat.Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2

 

 

Formularz zgłoszeniowy kandydata do tytułu „Osowianin Roku”

--->pobierz formularz docx

 

I. Wnioskodawca:

 

Imię i nazwisko zgłaszającego *:

 

Nazwa instytucji, organizacji:

 

Dane kontaktowe

(nr telefonu, adres e-mail)*:

 

 

II. Zgłaszany kandydat:

 

Wnioskodawca przed zgłoszeniem kandydata zobowiązany jest do uzyskania jego zgody

na udział w Konkursie „Osowa – moja mała ojczyzna”.

 

Imię i nazwisko kandydata *:

 

Dane kontaktowe kandydata

(nr telefonu, adres e-mail)*:

 

Uzasadnienie zgłoszenia

(czyli dlaczego kandydat zasługuje

na tytuł Osowianina Roku)*:

 

 

 

* - pole wymagane

 

Wypełniony formularz należy przesłać na adres mailowy: osowianin.roku@gmail.com

 

 

A r c h i w u m

Osowianin Roku

 

             

 Rok 2002: Urszula Szarmach

wyróżnienie: Alina Pieńkowska

oraz Witold Woźniak

 

 

Rok 2003: Danuta Jonaszek

wyróżnienie:

Elżbieta Miąskowska

 

 

 Rok 2004: Edmund Felchner

wyróżnienie:

GGS Tabasko Energa Olimpia Osowa

 

         

 Rok 2005: ks. Henryk Bietzke

wyróżnienie: Mirosław Rekowski

 

 

 Rok 2006:

Henryk Stachurski

wyróżnienie:

Chór im. Orszulika

oraz Zespół Effatha

 

 

 Rok 2007: Anna i Andrzej Balk

wyróżnienie: Feliks Najbar

 

         

 Rok 2017: Małgorzata Biernat

wyróżnienie: Anna Solecka

oraz

Interplastic OLIMPIA Osowa

       
         
         

 Osowska Osobowość

 

          

Rok 2017

Ks. Bp. dr Wiesław Szlachetka

       
         
         
         
         
« wróć | wersja do wydruku| odsłon: 2002

Polecamy

 

 

 

Wsparcie prawne portalu:


 

 

 

 

 

 

Osowianin Roku


 

 


 Plan spotkań z kulturą Pomorza

 

Jak segregować odpady?